Android Course

Praktyczny kurs Android część II – Layout, zasoby, adaptery

Wprowadzenie do:
– layout
– resource i assets
– adaptery i ListView
+ praca domowa
Kod źródłowy dostępny:
https://github.com/smdremedy/kni-lunchtime