Android Course

Praktyczny kurs Android część III – REST, AQuery, SharedPreferences

Wprowadzenie do:
– REST API
– zapytania http z AQuery
– wczytywanie obrazków z sieci
– zapisywanie sesji w SharedPreferences
+ praca domowa

Kod źródłowy dostępny:
https://github.com/smdremedy/kni-lunchtime