Android Course

Praktyczny kurs Android część I ? Wprowadzenie, struktura kursu, aktywności

Wprowadzenie do:
– historia systemu Android
– tworzenie i struktura projektu
– aktywności i intencje
+ pierwsza praca domowa